Kalamyrryggen 3A
 
4310 HOMMERSÅK, ROGALAND
 
Tlf. 41 38 99 11
NO 994675613 MVA          
 

HVOR BLE ASBEST BRUKT?


Mange bygninger inneholder asbest i ulike former.
Det kan være asbest i sementplater, fasadeplater og himlinger,
eller i isolasjon rundt ventilasjon, varme rør og ildsteder.
Man brukte asbest som belegg på stålplater - bitumen,
gulvbelegg eller elektriske kabler.

Det er egentlig lettere å ramse opp produkter der asbest aldri har vært benyttet i.
Men man skal vel ikke ha den store fantasien for å kunne fastslå
at asbest ble benyttet over alt.